New pictures

(It's a bit teadious to find my newer pictures in the bottom of the albums, so I've made an album for them)

Orrspel

(Black Grouse lek in the forests of the county of Västmanland with Nordic Safari, www.nordicsafari.net)

Örnkojan

(Bilder från ett gömsle någonstans i Sverige)

Rariteter i Sverige - Rarities in Sweden

(Mina bilder på sällsynta gäster i Sverige Pictures of rarities in Sweden)

Fjällens fåglar - Birds of the mountains

(Birds and some landscapes in the Swedish mountain range.)

Mallorca nov/dec -17

(Bilder från en vecka på Mallorca 171127- 171205. Ett vinterbesök på Mallorca innebär inte på något sätt att det är fågeltomt på ön! Under den kallaste veckan på länge kom det t o m en hel del snö i bergen ändå ned på 400 m höjd och lokalt temperaturer under nollstrecket med nattfrost i s'Albufera ända ned på havsnivå! Temperaturen under veckan låg annars mellan 3-14 plusgrader med mer eller mindre regn nästintill dagligen. De flesta bilderna är tagna i naturreservatet s'Albufera där det finns finfina gömslen. Det blev inte så mycket tid i bergen som tänkt då vägen upp från Pollenca mot Soller var avstängd på grund av snön när det väl utlovades fint väder.)

Norway (Runde) jun/jul -18

(Pictures from a birding trip to the famous island of Runde on the Norwegian western coast. Runde has one of the southernmost seabird colonies in Norway and is a superb place for close up views and photo opportunities of birds such as the Puffin, Great Skuas, Gannets etc. The Puffins alone attracts enormous flocks of tourists, gathering at the cliff "Lundeura" in the evening to watch the puffins at sometimes within a meters distance. Also some panoramas from the journey straight across norway, including Trollstigen and Dalsnibba.)

Rovfågelgömsle Skåne dec -19

(Bilder från två dagar i Friskens gömsle i Skåne; https://friskensgomsle.se/. Vi hade turen att ha många röda glador flyga runt över åteln tidvis men också mycket bra fotolägen på brun glada dag 2! I övrigt två kungsörnar, en fjällvråk, ett 15-tal olika ormvråkar och havsörn av och till.)

Tizaalpàr, Ungern maj -19

(I went on a organized bird-photo trip to the small city of Tizaalpàr about 1,5 hours drive from Budapest. The village is close to Steppe habitat and sits by a meander lake of the river Tizla, so it has a lot of different habitats with a great diversity of sought after species close by. The lodge is managed by ecolog and ranger Istvan Bartòl who also does the guiding and manages all the hides. He tirelessely seeks new photo sites and helps birds by putting up nest boxes with genuine care for both nature and guests. among the hides are two big tower hides with mirror glass for among others red-footeed falcon and rollers, screen net hide for hoopoe, and this season a little owl IStvan spent months teaching to come for meal worms by the hide! There are three drinking pools in different habitats for different species, steppe, woodland and garden. There are also water hides, and a bee-eater hide. Mobile hides are used for ocassional shots by nest sites for example. I can really recommend a visit: http://ecotourswildlife.co.uk/oriole-lodge)

Ugglor - Owls

(Ugglebilder! Pictures of Owls!)

Örnar i Gysinge

(Örnar på åtel i Färnebofjärdens nationalpark. På www.eaglephotography.se finns mer information om åtelverksamheten och bokningsinformation.)

Spain apr/ may -17

(Fåglar i Spanien Birds in Spain)

Tättingar - Passerines

(Mina bilder av tättingar i Sverige Pictures of passerines in Sweden.)

Änder, måsfåglar, rovfåglar - Ducks, Gulls, birds of prey

(Ett blandalbum med andfåglar, måsfåglar och rovfåglar fotade i Sverige Mixed album of nonpasserines in Sweden)

Vadare, hackspettar, kråkfåglar m.m - Waders, woodpeckers, crows etc.

(Blandalbum med fåglar fotograferade inom Sverige Mixed album of nonpasserines in Sweden.)